Nationalpark Thy - Et landskab formet af århundreders sandflugt


Nationalpark Thy strækker sig fra fyret i Hanstholm i nord til  Agger Tange i syd og bliver mod øst afgrænset af landbrugslandet.

Det er et område, som er formet af århundreders sandflugt, og det rummer i dag store nationale og internationale natur- og landskabsværdier i form af kyst, klitter, klitheder, søer og klitplantager.

Nationalpark Thy kendetegnes af stort format, hvor åbne vindomsuste vidder og store rene søer veksler med plantagernes stilhed.  

Der knytter sig en særlig kulturhistorie til det barske landskab nær vestkysten, og netop samspillet mellem kulturhistorie og natur er en bærende del af ideen om en nationalpark i Thy.

Link til Nationalpark Thy klik her...