Hanstholm Havn

Danmarks største fiskerihavn målt på konsumfisk (værdien af landede fisk). Den samlede kajlængde udgør 4,5 km. Alle i Hanstholm Havn hjemmehørende kuttere har kendingsbogstavet T eller HM.

På hverdage er der fiskeauktion kl. 8.00 i auktionshallen på Auktionsgade 11.

Havnen er en arbejdsplads med mange aktiviteter (truckkørsel m.v.)og derfor skal man udvise stor forsigtighed ved færdsel på havnen, og unødig færdsel bør undgås.

Der sejles havfisketure til det " Gule Rev" fra havnen, som formidles via Hanstholm Turistbureau.


Hanstholm Røgeri er beliggende på havnen. I butikken kan købes røget og fersk fisk.
 Adresse: Auktionsgade 39, 7730 Hanstholm
 Telefon: 96 55 07 10 Fax: 96 55 07 20