Bulbjerg:

Bulbjerg er en 47 meter høj kalkstensklint på Jyllands nordkyst ud mod Skagerrak, ca. 25 km øst for Hanstholm.

Bulbjerg er Danmarks eneste fuglefjeld. Riden - en måge, der lever det meste af sit liv ude på oceanerne - yngler på klintens stejle sider. I de senere år med 3-400 par.

Siden 1987 har op til 10-12 Mallemukker oversomret ved Bulbjerg. Mallemukken (Fulmarus glacialis) er en havfugl, der lever i de nordlige dele af oceanerne. I 1998 forsøgte to par at yngle på Bulbjerg. Desværre mislykkedes yngleforsøgene - begge par forlod deres æg. Men i 2000 lykkedes det, to unger - de første danske Mallemuk-unger - så dagens lys på Bulbjerg. I 2001 mislykkedes yngleforsøgene p.g.a. voldsomme forstyrrelser, og siden har Mallemukkerne tilsyneladende opgivet at yngle.

 

Fra toppen er der en fantastisk udsigt.

Bulbjerg. Foto, 15K Jpeg