Thy Arts
Et netværk på Thy og Mors af * kunstnere og kunsthåndværkere * græsrødder og ildsjæle * kunstformidlere * udstillingssteder *udstillinger og events 

Visionen er udvikling af et netværk for kunstnere/kunsthåndværkere/ kunstformidlere, som usynlige stier i kulturlandskabet.  Thy er hjemsted for Danmarks første nationalpark. Ud over sin fantastiske natur vibrerer egnen med kulturelle muligheder. Visionen er Thy som spillevende grobund for kunst og kunsthåndværk i samspil med naturen. 

Vi forestiller os:   

  • En udvikling der kombinerer græsrøddernes og ildsjælenes kræfter med opbakning og støtte fra erhvervslivet og kommunen.
  • I et tyndt befolket afsides område har vi brug for, at så mange som muligt vil være med på tværs af traditionelle grænser.
  • At netværket er lige så meget til gavn for erhvervslivet, kulturlivet og turismen i hele området, som for medlemmerne.

Medlemmerne kommer hovedsagelig fra Thy, men også Mors og Thyholm. Mange af medlemmerne har små værksteder/gallerier i landsbyerne/ landdistrikterne og er en del af det lokale landsbymiljø. Ved at udbygge et netværk får man muligheder for en samlet udvikling.  Man bliver bekendt med, og har mulighed for, at benytte alle ressourcer - små og store - menneskelige og materielle.  Det giver mulighed for at samarbejde om fælles projekter og interesser.  Det giver mulighed for koordinering.  Den samlede effekt af, at mange kunstnere, kunsthåndværkere og kunstformidlere arbejder sammen (synergi) bliver, at der kan præsteres noget ud over det sædvanlige.

www.thyarts.dk