Vigsø Feriecenters energipolitik og energiledelseshåndbog er gældende for alle lokationer ejet og drevet af Vigsø Feriecenter a/s. 

Det er Vigsø Feriecenters mål at drive en miljøbevidst virksomhed. 

Vi arbejder systematisk med at minimere energiforbruget og fastholde forbruget på det lavest mulige niveau under hensyntagen til en økonomisk forsvarlig drift af virksomheden.

Vigsø Feriecenter har som energipolitik: 

 • At energiledelsessystemet skal sikre fortsatte forbedringer i indsatsen for energieffektivisering.
 • At minimere ressourceforbruget i den daglige drift. 
 • Kontinuerligt at kontrollere energiforbruget og løbende gennem energianalyser og deraf følgende energihandlingsplaner at prioritere potentielle energibesparelser.
 • At analysere energispareprojekter som er omfattet af aftalen med Energistyrelsen.
 • At udnytte mulighederne for energieffektivisering ved nyindkøb og projektering. Eksempelvis skal alle nyindkøbte hårde hvidevarer opfylde energimærket A.
 • Via uddannelse og information at motivere medarbejderne, samt tilknyttede personer med betydende indflydelse på energiforbrug, til at udvise energibevidst adfærd.
 • At opfordre gæsterne til egen energibevidst handling under opholdet. Opfordringen kan bl.a. vedrøre begrænsninger af eget vand- og energiforbrug samt orientering om udluftning i værelser med termostat. 
 • At anvise gæsterne, hvorledes de kan spare på energien. 
 • At overholde lovgivningens og myndighedernes krav samt andre bestemmelser, virksomheden frivilligt har tilsluttet sig. 
 • At politik og mål er offentligt tilgængelig via Vigsø Feriecenters hjemmeside.(1 
 • Vigsø Feriecenter deltager på eget initiativ i følgende frivillige aftaler, som berører miljøtiltag.
  Aftale med Energistyrelsen i henhold til ISO 50001

Målsætning:
Vigsø Feriecenter har som målsætning, at virksomhedens samlede energi- og vandforbrug nedbringes med mindst 3% årligt.
Samt at niveauet for ”Energiforbrug pr. produktionsenhed(husdøgn)” set i relation til samlet produktion til stadighed reduceres i forhold til tidligere års forbrug.(2

 • Afregning efter særskilt måler anvendes, hvor sådanne forefindes. 

(1. Vigsø Feriecenter ønsker af konkurrence hensyn ikke p.t. at offentliggøre energiregnskaber. 

(2 Jf. grafisk fremstilling af disse ”nye nøgletal” i kortlægning 2013

Følg med på de Sociale medier